Frame - white glossy

Art No. Description P.U.
13130002 Frame 1gang Berker Arsys, white glossy
13130002 Frame 1gang Berker Arsys, white glossy
13130002 Frame 1gang Berker Arsys, white glossy 10 prt.
13230002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, white glossy
13230002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, white glossy
13230002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13330002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, white glossy
13330002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, white glossy
13330002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13430002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, white glossy
13430002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, white glossy
13430002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13530002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, white glossy
13530002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, white glossy
13530002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13630002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13630002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13630002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13730002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13730002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13730002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13830002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13830002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13830002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, white glossy 2 prt.
13930002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13930002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, white glossy
13930002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, white glossy 2 prt.
Further articles (4)

Frame - polar white, glossy

Art No. Description P.U.
13130069 Frame 1gang Berker Arsys, polar white glossy
13130069 Frame 1gang Berker Arsys, polar white glossy
13130069 Frame 1gang Berker Arsys, polar white glossy 10 prt.
13230069 Frame 2gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13230069 Frame 2gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13230069 Frame 2gang vertical Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13330069 Frame 3gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13330069 Frame 3gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13330069 Frame 3gang vertical Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13430069 Frame 4gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13430069 Frame 4gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13430069 Frame 4gang vertical Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13530069 Frame 5gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13530069 Frame 5gang vertical Berker Arsys, polar white glossy
13530069 Frame 5gang vertical Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13630069 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13630069 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13630069 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13730069 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13730069 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13730069 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13830069 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13830069 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13830069 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
13930069 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13930069 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy
13930069 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, polar white glossy 2 prt.
Further articles (4)

Frame - brown glossy

Art No. Description P.U.
13130001 Frame 1gang Berker Arsys, brown glossy
13130001 Frame 1gang Berker Arsys, brown glossy
13130001 Frame 1gang Berker Arsys, brown glossy 10 prt.
13230001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13230001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13230001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13330001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13330001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13330001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13430001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13430001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13430001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13530001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13530001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, brown glossy
13530001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13630001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13630001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13630001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13730001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13730001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13730001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13830001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13830001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13830001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
13930001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13930001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, brown glossy
13930001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, brown glossy 2 prt.
Further articles (4)

Frame - light bronze matt, aluminium lacquered

Art No. Description P.U.
13140001 Frame 1gang Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13140001 Frame 1gang Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13140001 Frame 1gang Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 10 prt.
13240001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13240001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13240001 Frame 2gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13340001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13340001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13340001 Frame 3gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13440001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13440001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13440001 Frame 4gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13540001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13540001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13540001 Frame 5gang vertical Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13640001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13640001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13640001 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13740001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13740001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13740001 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13840001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13840001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13840001 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
13940001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13940001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered
13940001 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, light bronze matt, aluminium lacquered 2 prt.
Further articles (4)

Frame - stainless steel, metal matt finish

Art No. Description P.U.
13140004 Frame 1gang Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13140004 Frame 1gang Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13140004 Frame 1gang Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 10 prt.
13240004 Frame 2gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13240004 Frame 2gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13240004 Frame 2gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13340004 Frame 3gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13340004 Frame 3gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13340004 Frame 3gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13440004 Frame 4gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13440004 Frame 4gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13440004 Frame 4gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13540004 Frame 5gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13540004 Frame 5gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13540004 Frame 5gang vertical Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13640004 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13640004 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13640004 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13740004 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13740004 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13740004 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13840004 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13840004 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13840004 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
13940004 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13940004 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish
13940004 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, stainless steel, metal matt finish 2 prt.
Further articles (4)

Frame - gold matt, aluminium anodised

Art No. Description P.U.
13140002 Frame 1gang Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13140002 Frame 1gang Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13140002 Frame 1gang Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 10 prt.
13240002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13240002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13240002 Frame 2gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13340002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13340002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13340002 Frame 3gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13440002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13440002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13440002 Frame 4gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13540002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13540002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13540002 Frame 5gang vertical Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13640002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13640002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13640002 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13740002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13740002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13740002 Frame 3gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13840002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13840002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13840002 Frame 4gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
13940002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13940002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised
13940002 Frame 5gang horizontal Berker Arsys, gold matt, aluminium anodised 2 prt.
Further articles (4)

Frame - red glossy

Art No. Description P.U.
13130062 Frame 1gang Berker Arsys, red glossy
13130062 Frame 1gang Berker Arsys, red glossy
13130062 Frame 1gang Berker Arsys, red glossy 10 prt.
13230062 Frame 2gang vertical Berker Arsys, red glossy
13230062 Frame 2gang vertical Berker Arsys, red glossy
13230062 Frame 2gang vertical Berker Arsys, red glossy 2 prt.
13630062 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, red glossy
13630062 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, red glossy
13630062 Frame 2gang horizontal Berker Arsys, red glossy 2 prt.
All data is subject to errors and technical modifications.