Berker Instabus KNX/EIB

Velvyslanectví VAE

Velvyslanectví Spojených arabských emirátů, Berlín

Spojené arabské emiráty (VAE) jsou toho času bez váhání nejvíce prosperující region z celého arabského světa. Nejviditelnější výraz nachází dech zatajující růst v architektuře. Nejvyšší bytná věž byla postavena v Dubaji. Stejně tak se 321 metry na světě nejvyšší hotel „Burj Al Arab“, plachta velkých rozměrů stojící uprostřed moře. Architektonické nároky, které musely být uspokojovány nejrůznějšími způsoby také při výstavbě nově otevřeného velvyslanectví VAE v Berlíně: Za 32 miliónů Euro vznikl na ul. Hiroshima „Palác z 1001. noci“, který přiipomíná maurské honosné stavby jako je například Alhambra ve Španělsku.

 

Nová budova velvyslanenctví s 28.000 kubickými metry obestavěného prostoru by neměla pouze spojovat arabskou a islámskou architekturu s Berlínskou stavební tradicí, ale zajiťovat současněn v každém ohledu nejvyšší vnitřně architektonický a technický standard výstavby.

 

Návrh, se kterým "Krause Bohne" přesvědčil teprve krátce před tím povolaného velvyslance Spojených arabských emirátů, jeho excelenci Ali Mohammed Ali Al-Zarouni, čiší při orientaci na stylistické tvary výstavby již při prvním pohledu kultura a samozřejmost orientu: Jako u obranného zařízení označují 4 kvadratické, 18 metrů vysoké věže rohy budovy o rozměrech 55 krát 32 metrů, že návštěvník vstupuje skrz střední rizalit se špičatými oblouky, který zde lemuje portál. Tento zašpičatělý oblouk, který své ztvárnění ještě vícekrát shledává na hlavní fasádě, je právě tak poklonou před stavební tradicí arabského světa, jako je rovnoměrný ornament mříže převislé, světlé pískovcové fasády, nebo okolo se vinoucí římsa s náznakem cimbuří, které budovu u střechy věncovitě spojuje.

 

Tak nákladné, tak působivé jak je vnější vzezření budovy velvyslanectví, tak vypadá i technické vybavení budovy. Přes Berkerův instabus KNX/EIB-System jsou napojeny například kontroly přístupu, video kontrola nebo čidla vloupání a požáru napojená na centrální techniku budovy, dále zastínění oken automaticky řízenými žaluziemi, řízení světla se speciálními nočními programy pro vnější osvětlení nebo veřejně přístupných prostor a různé světelné scénáře pro jednací mítnosti.